Jdi na obsah Jdi na menu
 


Khorinijsko-Varantská válka

13. 8. 2008

Khorinijsko-Varantská válka

Trvání:  6.srpna-15.srpna 1002
Místo: Varantský záliv, Lago a Nordmar, Varant
Výsledek: Stále probíhá:
Strany: Khorinis a Myrtana proti: Varant a Nordmar
Velitelé:( Kh-vévoda Xykon) (Myr-Cís.Alexios, paladin Tomas a důstojník Jarin), Nordmarský král Sultán Varantský a Král Nordmarský
Síla: Khorinis: asi 20 tisíc mužů a 50 galér, Myrtana 135 tisíc mužů a 66 galér), Nordmar-10 tisíc mužů Varant: 300 tisíc můžů, neznámo galér, Nordmar: 200 tisíc mužů
Ztráty: Khorinis: Neznámé ztráty, Myrtana: 45 tisíc mužů a 46 galér Neznámé ztráty

Začátek války-Námořní Blokáda Varantu

Válka začala 6. srpna Khorinijsku námořní blokádou Varantu, Myrtaa jako spojenec Khorinisu musela dodržet spojenectví a vyhlásit válku Varantu. Khorinijské loďstvo blokovalo Mora Sul, císař vyslal flotilu o síle 46 lodí blokovat Varantský záliv a Bakaresh a myrtana vylodila v Lagu armádu o 15 tisích mužích. Nordmarský král pohrozil Myrtaně a Khorinisu aby zanechali nepřátelských akcí, císař pak předložil Nordmaru ultimátum aby stáhl své pohrůžky a uchoval neutralitu, druhý den po vypršení neutrality přešlo Myrtanské vojsko o 40 tisících mužích hranice a obsadilo průsmyky do Nordmaru. Avšak císař se dozvěděl o hrozivé armádě která se shromaždovala u Vlčího klanu, rozhodl tedy útok přeložit na 9.8 a poslat do Nordmaru dalších 70 tisíc mužů, došlo k průtahům a Myrtanská armáda zaútočila až 10.8., mezitím dorazily zprávy že sultánovi elitní jednotky zničily flotilu a povraždili posádku Laga-císař pak vyslal narychlo 10 tisíc mužů zajistit Trelis a do zálivu poslal rezervní flotilu o 20 galérách. Toho dne bylo Myrtanské vojsko poraženo také u Vlčího klanu. Nordmarský král pak pohrozil Myrtaně invazí.

Mír s Nordmarem

11.8 císař uzavřel s Nordmarem mír a s Varantem na dobu tří dní klid zbraní.

Znovuvypuknutí války

Myrtana ani Varant nedodržely příměří a už 13.8.1002 došlo k pohraničním incidentům ve Varantském průsmyku, Císařské vojsko obsadilo 14.8. Bragu, admirál Myrtanského loďstva dobyl 15.8 Lago, Nordmarský král dobyl Bakares, Spolucísař jarin dobyl Mora Sul, Skřetí vůdce Janas dobyl Ben-Erai, a nejvyší mág Plavit dobyl samotnou Ištar.

Varant po této drtivé porážce přešel pod vládu Myrtany, sultán byl sesazen, a císař se nyní snaží najít vhodnou postavu pro Sultánský úřad