Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravomoce

12. 8. 2008

Pravomoce jednotlivých členů vlády:

Císařské pravomoci: Císař nemůže uzavřít mír bez svolení sněmu, dále nemůže vyhlašovat války bez svolení sněmu, dále nemůže zvednout daně bez svolení sněmu. Císařova práva: Císař je vyvoleným Innose tudíž je nedotknutelný a NEMŮŽE být sesazen z trůnu! Císař vede diplomatická jednání, ale nejdříve musí svá rozhodnutí konzultovat se sněmem. Císař má právo jmenovat a odvolávat stratégy themat. Vengard je císařským majetkem a doménou, a císaři patří 10 galér ze státní flotily. Císař patří čtvrtina odvedených daní, třičtvrtina putuje do státní pokladny na údržbu vládních věcí.

Pravomoci nejvyšího mága: Je nejvyším představitelem církve v Myrtaně, pod jeho velení formálně spadají kláštery v nordmaru a Khorinisu. Dále je nesesaditelný, jeho domény se nacházejí v Geldernu a jeho sídlem je chrám ve Vengardu. Mág má právo exkomunikovat a vyhlašovat křížové výpravy proti stoupencům beliárovým. A ve státě je roven císaři. Je mu odváděn desátek (odvádějí farmáři).

Pravomoci nejvyšího paladina: Je nejvyším veitelem ozbrojených sil Myrtany, jedná na pokyn sněmu.

Lord Admirality: Je velitelem flotily a zodpovídá za její údržbu a kázeň

Kancléř: Je zástupcem císaře ve státě je předsedou sněmu a zodpovídá za státní pokladnu a finance

Stratég: -(jsou celkem 4 ) stratég je vojenským a administrativním správcem themata, stárá se o vojenskou sílu themata, zodpovídá za ekonomiku ve svém thematu a výbírá daně ve svém thematu

Šéf diplomacie: Nová funkce-šéf diplomacie jedná na pokyn sněmu s ostatními vládci-Ovšem když je v zahraničí může jednat bez vědomí sněmu podle toho jak si to situace vyžádá!