Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rhobar III.

Rhobar III.

Král Myrtany a Minlandu

Doba vlády

V úřadu

Narozen:

Neznámo, patrně v Myrtaně

Obrazek

 

 

 

Rhobar III. je třetím Myrtanským králem. Prohlásil se také králem Minlandu, tedy králem kontinentu. Před nástupem na tůn vykonal mnoho věcí pro záchranu světa, zničil spáče, zabil draky a dokonce zbavil svět vlivu bohů.

 

BEZEJMENNÝ v Trestanecké kolonii

Víme mnoho o životě Rhobara III., než se stal králem Myrtany. Původně byl pouhým občanem Myrtanské říše. Za dodnes nejasných okolností byl náhle zatčen a dva měsíce držen ve vězení. Nakonec byl na králův příkaz vhozen do bariéry. Rhobar II., řekl později bezejmennému že to uděll na příkaz samotného Innose. Bezejmenný tedy započal svůj vzestup s úrovně pouhého kopáče v kolonii. Postupně se však ukazovalo, že tento muž je ničím vyjmečný od ostatních. Postupně totiž zlikvidoval celé hnízdo Důlních červů ve Starém dole, odhalil plány bratrstva na vyvolání Spáče, při čemž se ukázalo že se jedná o zlého arcidémona. Tento hrdina se později seznámil s plány Mágů Vody na odstranění bariéry, a horlivě mágům pomáhal splnit jejich cíl, tím že pro ně získal všechna ohniska, která byla využita při tvorbě bariéry. při získání těchto ohnisek pomáhali hrdinovi jeho věrní přátelé Diego, Gorn, Lester a Milten. Mágové vody se poté chtěli spojit s mágy ohně a s jejich pomocí vyvolat mocné kouzlo s energie s magické rudy. Bohužel mágové ohně byli vyvražděni krutým vůdcem Starého tábora Gomezem. Hrdina tedy musel vyhledat pomoc mocného nekromanta Xardase. Xardas řekl že zničení bariéry nespočívá na energii s magické rudy, ale na zničení arcidémo Spáče, díky kterému se celá bariéra pokazila. Hrdina se tedy musel vypravit pátrat po skřetím chrámu. Mezitím musel pomoci Novému táboru, který byl napaden Gomezem a jeho muži. nakonec Bezejmenný získal mocnou zbraň meč Urizoriel, který našel ve skřetím chrámu a musel při tom zničit pět velmi mocných nemrtvých šamanů. Xardas hrdinovi také sdělil, že je možná takzvaným Svatým nepřítelem, zmiňovaným ve starých skřetích spisech. Také zjistil, že pro obnovení síly Urizerolu, je nutné načerpat do něj obrovské množství magické energie, hrdina s pomocí Miltena načerpal tuto energii s magické rudy v Novém Táboře, ale tím si rozhněval mágy Vody. Nakonec se hrdina vypravil do skřetího chrámu zničit Spáče. Po rozhodujícím boji, kdy musel porazit i Cola Caloma, uprchlého guru s Bažinného tábora, byl Spáč zničen, avšak nastala mohutná exploze, při které zmizela bariéra, a chrám Spáče se zřítil. Hrdina zůstal uvězněn pod troskami, mezitím vypukl v kolonii obrovský zmatek a chaos, při kterém všichni vězni prchali pryč s údolí.

 

Na ostrově Khorinis, a Irdorhathu

Xardas mezitím přesunul své sídlo s kolonie do hor nedaleko města Khornis. Dlouho se snažil přijít na to jak přivést hrdinu zpět k životu. Až pomocí mocného kouzla přivedl hrdinu k sobě do věže, ten byl však velmi oslaben. Xardas informoval bezejmenného o nových nebezpečích. Spáč těsně před svou smrtí vykřil přijďte, a skutečně přišli, draci a jejich obrovská armáda Beliárových služebníků a skřetů zaplavili Hornické údolí. Dále Xaradas zjistil že za Severovýchodními horami se shromažďuje jakési nebezpečí a je na hrdinovi, aby je vypátral. Xardas také řekl že je potřeba získat Innosovo oko, které má údajně královský paladin lord Hagen. Hrdina se tedy vypravil k lordu Hagenovi a informoval ho o nebezpečí s kolonie. Hagen mu řekl že chce důkaz. Poslal tedy hrdinu do koloniea oplátkou za to mu slíbil Innosovo oko. Hrdina se tedy vypravil do Kolonie. Zde po několika složitých úkolech, dostal od Garonda, velitele Starého Hradu, který byl navíc obléhán skřety a draky důkaz že draci jsou skutečně v kolonii. Lord Hagen tedy vydal pro hrdinu příkaz s kterým se má vypravit do Kláštera Ohně na Khornisu, a zde mu dají mágové Innosovo Oko. Bohužel bylo oko ukořistěno Beliárovými služebníky Pátrači. Hrdina oko získal, ale bylo potřeba opět nabít jeho magickou moc. K tomu se sešli tři zástupci všech bohů Vatras, mág Vody, Pyrokar, nejvyšší mág ohně a Xardas nekromant. Společnými silami obnovili magickou sílu oka. Hrdina poté vyrazil do kolonie kde postupně zničil všechny čtyři draky. A zjistil že jejich pán je na Irdorhathu. Hrdina se tedy vypravil zpět do města, a zde se snažil získat povolení, na propůjčení galéry Esmeraldy. Nakonec povolení získal a se svými nejbližšími, mezi kterými nechyběli Diego, Gord, Lester, Lares, Lee, Milten a Angar se vypravil na ostrov Irdorhath. Zde se odehrál rozhodující boj mezi ním a Nemrtvým drakem, těsně předtím než stačil drakovi vrazit smrtící úder se objevil Xardas a vysál všechnu sílu nemrtvého draka. Tím se stal de tak mocným že ho de facto lze srovnávat s Bohy. Hrdina se poté nalodil, a místo aby se vypravil zpět na Khornis, otočil svou loď naloženou obrovským pokladem draka směrem na pevninu. Je nutné připomenout že za svého pobytu na Khornisu, hrdina objevil, jakousi tajemnou neobjevenou část ostrova, tzv. Jhakendar. Zde se spřátelil s piráty a odhalil že za zemětřeseními a únosy lidí na ostrově stojí bývalý rudobaron Raven, služebník Gomeze. Ten se nyní dal do služeb Beliára a chystal se znesvětit Adanův chrám, hrdina mu v tom zabránil a v souboji ho zabil. Mág Vody Saturas mu po tomto činu odpustil zničení magické rudy v Novém Táboře.

 

Na pevnině

Když bezejmenný se svými přáteli dorazili na pevninu na Esmeraldě, našli zde zemi podmaněnou skřety, hrdina a jeho přátelé vtrhly do Ardey, a osvobodili ji, mezi tím však Esmeraldu ukořistili piráti. Hrdina se dozvěděl že Xardas se spojil se skřety a nejen to prý nařídil vykopávky a pátrá po relikviích prastarých, ale co byl nehorší čin, Xardas se svou nově nabytou mocí zničil moc magických run a díky tomu byla válka proti skřetům prohrána. Bezejmenný tedy zahájil pátrání po Xardasovi, když se mu podařilo dostat se do vengardu, vítal ho král Rhobar II. jako spasitele. Bezejmennému se dokonce podařilo s Vengardu vypudit skřety. Hrdina cestoval na daleký sever a konečně našel Xardase, ten mu řekl že je třeba zbavit svět vlivu bohů, k tomuto úkolu je nutno získat nejen Adanovy artefakty, ale také zabít Zubena, vládce Varantu a Rhobara II. Bezejmenný spolu s Leem nakonec Rhobara II. skolili a spolu s ním byli vyvražděni i jeho přední hodnostáři a paladini. Hrdina po tomto činu odcestoval do Varantu, zde vypátral artefakty a zabil Zubena. Artefakty Adana byly nakonec zničeny ve Velké peci v Klanu kladiva. Hrdina a Xardas odešli do jiné dimenze. Dle Xardasovi vize měl nyní nastat mír.

 

Občanská válka

Hrdina zůstal s Xardasem v jiné dimenzi celé dva roky, v Myrtaně však mír nenastal a místo toho byla celá země ponořena do Občanské války a rozpadla se na řadu městských států. Lee vládl jako právoplatný regent království a ovládal Vengard a okolí, Gorn zas ovládl Gothu a Faring, na východě Angog vládl v Sildenu a jeho bratr Ingog v Geldernu. Na jihu od Trelisu k Monteře byla země ovládána skřety pod velením Thoruse a Kana. Tohoto oslabení Myrtany navíc využil Etrhorn, jeden s pánů na Jižních ostrovech a vedl vzpouru proti Myrtanské svrchovanosti, dokonce porazil lorda Trontera, správce ostrovů a stal se jediným králem Arganu. Bezejmenný se rozhodl, že se musí vrátit do Myrtany a udělat pořádek, Xardas byl proti, mezi oběma muži došlo ke sporu a boji a hrdina zvítězil. A tak se mohl vrátit do Myrtany. nakonec se mu podařilo zjistit že Thorus najal černého mága, ten ukořistil Innosovo oko od Miltena a s jeho pomocí se chystal vyvolat hrozivou nestvůru, bezejmenný mága zabil a pak se vydal hledat bestii, tu skolil. Nakonec byli skřeti poraženi a Thorus na člunu prchl do Severního Varantu. Myrtana byla sjednocena pod vlajkou bezejmenného jako krále Rhobara III.

 

Královská korunovace

ObrazekPo skončení občanské války v Myrtaně se stal bezejmenný hrdina jediným, nezpochybnitelným vládcem říše. Bezejmenný přijal královské jméno Rhobar III. Jeho korunovace proběhla před branami hlavního města Vengardu, za krásného slunečního dne. Před městem se shromáždilo vojsko a lid a Rhobar sám stál na pahorku nad městem. Nejvyšší mág Ohně mu podal královskou korunu a Rhobar sám si jí dosadil na hlavu, tímto aktem chtěl dát patrně najevo že od svých poddaných vyžaduje absultní věrnost a poslušnost, a také že se cítí nadřazen i Innosově církvi. Po celou dobu korunovace nad králem kroužil orel a jakmile byl Rhobar korunován dosedl mu orel na rameno, což lid pokládal za zvláštní znamení. Orel dokonce nahradil i ve znaku Myrtany starou stínovou šelmu Rhobara I. Svatého. Všichni před Vengardem, ať už to byli obyčejní lidé, vojáci, paladini a nebo mágové provolávali jméno nového krále. Rhobar se prohlásil nejen za krále staré říše (Myrtany), ale také celého Mindlandu, tedy krále kontinentu.

 

Tažení proti Varantu

Ihned po korunovaci, poslal král Leeho, mezitím opět jmenovaného nejvyšším velitelem Myrtanských vojsk, na jih, aby zde připravil vojsko pro tažení do Varantu. Kam na lodi uprchl i Thorus se svými skřety. Zatímco probíhaly přípravy na tažení, ukončil král války mezi Nordmarskými klany, a vydal mírový pakt mezi Myrtanou a Nordmarem, ten zhřejmně uznával nezávislost klanů, ale zároveň asi uznali klany Rhobara za svrchovaného vládce Mindlandu. Rhobar III. začal i budovat válečné loďstvo. Jakmile byly všechny přípravy dokončeny, sám král se vypravil na jih, aby se zde postavil do čela svých vojsk. Odpor Varantských vládců byl slabý a neúčinný, po Zubenově smrti se totiž Varant rozpadl na řadu městských států, které si navzájem škodili. Není divu že si Rhobar III, snad během jednoho roku podmanil celou zemi. Mora Sul obsadil dokonce jen s jediným oddílem. Zbytek vojska se zatím nalodil na lodě, které sem dopluly s Myrtany.

 

Autor: Alexios